Det är ingen som vill få inbrott i sitt hem och strategierna är många för att minimera riskerna så effektivt som möjligt. Det finns många sätt att verka för lägre brott i ett område och genom åren har det sammanställts åtskilliga värden för statistik. Någonting som har visat sig mycket effektivt är inbrottslarm och grannsamverkan….