Hinder och bevisning vid inbrott

Hinder och bevisning vid inbrott

Det är ingen som vill få inbrott i sitt hem och strategierna är många för att minimera riskerna så effektivt som möjligt. Det finns många sätt att verka för lägre brott i ett område och genom åren har det sammanställts åtskilliga värden för statistik. Någonting som har visat sig mycket effektivt är inbrottslarm och grannsamverkan. Om alla som rör sig i området uppmärksammas och blir sedda, kan man förebygga en hel del otrevliga inbrott. Den som är ute efter att bryta sig in hos någon vill sällan att detta föregås av ett samtal med grannen som lägger signalement på minnet. Skulle det visa sig att varje hus i området också har ett inbrottslarm kopplat till väktare, är risken mycket liten att han eller hon ändå försöker.

Inbrottslarm kan se ut på olika sätt och fylla en rad olika funktioner. Hur man väljer att utforma sitt hemlarm är upp till var och en. Ofta handlar det om att man vill skydda alla naturliga ingångar i fastigheten. Dörrar och fönster förses då med larmsensorer. När en person försöker bryta sig in känner sensorerna av detta och signalerar till säkerhetsoperatören att någonting sker. Därefter kan väktare snabbt åka ut till huset för att ta fast gärningsmannen som kanske inte ens hunnit ta sig in. Att larmet dessutom tjuter för att påkalla uppmärksamhet har en direkt och avskräckande effekt.

Inbrottslarm och prevention

Om ett inbrottslarm installerats kan man ofta känna sig ganska säker på att ingen försöker ta sig in i huset. Samtidigt kan man inte vara helt säker på hur andra resonerar. Genom att jobba med prevention av inbrott kan man minimera sina risker och sin exponering väsentligt! Åtgärder som kan ha direkt effekt på huruvida någon bemödar sig att göra inbrott eller inte, kan handla om uppmärksamhet. Såväl ljud som ljus fungerar mycket bra om man önskar skrämma bort obehöriga. Kraftiga strålkastare kopplade till rörelselarm gör att inbrottet får ske i upplyst miljö. Nattetid är det svårt att fortskrida utan att alla i grannskapet ser vad som sker. Förmodligen hinner såväl vakt som polis till platsen innan någonting har stulits.

Att informera om att huset har ett inbrottslarm kan också ha stor effekt. När man köper in ett larm får man även dekaler att sätta upp som visar att huset är bevakat av säkerhetsvakter och kameror. Detta är någonting som få vill utmana. Om man dessutom bor i ett område där ansträngningar gjorts för att hindra brott, kan man många gånger känna sig säker.