Rökdetektor eller brandvarnare

Rökdetektor eller brandvarnare

Det finns stora skillnader mellan de olika trygghetstjänster och säkerhetspaket som erbjuds. Allt från de enklaste brandvarnare till högteknologiska rökdetektorer fyller en grundläggande funktion. Detta är många gånger tillräckligt för att man skall kunna undvika de värsta riskerna och skadorna. Samtidigt går det att göra betydligt mer än så! Faktum är att man med dagens tekniska förutsättningar kan förebygga och förebygga skador innan någonting hänt! Vidare kan man skydda sin egendom även i de fall då man inte är hemma och kan hantera en farlig situation. Valet av rökdetektor kan se väldigt olika ut och handlar till viss del om hur fastigheten är utformad. Vad som är strategiska positioner är individuellt och kräver input från yrkespersoner.

Via mobil

Det finns många sätt att bli larmad på i samband med rökutveckling eller brand. Dels pipljud och larm från vanliga brandvarnare. Dessa kan ofta väcka den som ligger och sover, samt i vissa fall få grannar att uppmärksamma att någonting sker. När vi talar om valet av rökdetektor finns betydligt fler och mer effektiva funktioner. Dels larmet som påkallar uppmärksamhet. Därtill skickas meddelande till mobiltelefonen för att man skall kunna förvarna grannar, vänner och familj även om man är bortrest. Direkt när larmet går, kontaktas även en operatör. Väljer man en rökdetektor från Verisure jobbar operatörer hela året och under hela dygnen. Utryckning, kontakt med larmtjänst och annat som underlättar insatsarbetet sköts helt och hållet av dessa.

Det finns också en typ av rökdetektor som har kamera. Detta ger larmoperatörerna möjlighet att se orsaken till rökutvecklingen i fråga. I förlängningen innebär detta att räddningspersonalen på förhand känner till vad de har att vänta när de går in för att börja släcka branden. Operatören får dessutom möjlighet att via högtalare kontakta de som befinner sig i fastigheten. Totalt innebär detta att man som fastighetsägare har alla möjligheter både att förebygga och att hantera fara.

Om man redan har ett hemlarm via Verisure eller någon annan leverantör, kan man ofta komplettera med en rökdetektor. Utbudet funktioner som går att koppla till ett hemlarm växer i snabb takt och det går nu att övervaka stora delar av hemmet med smarta funktioner.