Vilken kamerabevakning passar ditt hem?

Vilken kamerabevakning passar ditt hem?

Kamerabevakning skapar en ökad säkerhet i hemmet. Men beroende på vad som ska bevakas kan olika funktioner på kamerorna prioriteras. Vilken bevakning passar i ditt hem?

För att minska risken för inbrott

Ungefär vart tredje inbrott sker via ytterdörren. Genom att ha kamerabevakning vid ytterdörren minskas därmed denna risk. I detta fall ska kameran sättas på minst tre meters höjd vilket gör det svårt att sabotera den. Via kameran går det även att se vem som ringer på dörren via appar och webblösningar.

Kom ihåg kamerabevakning enbart får ske på den egna gården. Kameran får inte filma allmänna områden. Därmed går den inte att montera utanför en hyreslägenhet i trapphuset.

Är målet att minska risken för inbrott och begränsa omfattningen bör kamera väljas med:

  • Abonnemang hos larmbolag
  • Väktaruttryckning
  • Självaktivering via app

Film hela tiden – eller bara vid rörelse

Det finns kameror som hela tiden sänder live-stream samt de som enbart aktiveras vid rörelse eller larm. Sätts kameraövervakning upp för att minimera risken för inbrott räcker det exempelvis med att den aktiveras vid rörelse. Men det finns betydligt mer funktioner och användningsområden för kamerabevakning än enbart säkerhet för inbrott.

Är du orolig för din äldre mamma eller att hunden ska klara sig ensam hemma? Montera upp en kamera med live-streaming för att alltid kunna ta del av vad som händer.

Smart kamerabevakning med sammankopplade kameror

Genom att välja kameror inom samma system kan dessa sammankopplas och därmed ge en tydligare bild om vad som händer i hemmet. Sänds bilderna till en app kan ägaren av larmet gå igenom alla kameror för att se vad som händer. Detsamma gäller om bilderna automatiskt sänds till en larmoperatör.

Batteri eller el

Beroende på var kameran ska monteras bör modeller väljas som går på el eller batteri. De som går på el kan även ha batteri som back-up om elen skulle brytas. Fördelen att bygga bevakning med kameror som har batteri är flexibiliteten för var dessa kan placeras. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att byta batteri så fort som de indikerar att detta behövs.

Vilken upplösning krävs?

Behöver ni enbart se att något händer – eller exakt vad som händer. Det är stor skillnad på upplösningen på de kameror som kan köpas för bevakning. Ju bättre och skarpare upplösning desto högre pris.